Enebolig Strømsveien

Prosjektert enebolig med sekundærleilighet på Alna i Oslo.

Planene er rasjonelt løst innenfor en utfordrende tomtegeometri. Planen består grovt sett av en rektangulær del og en trekantet del som glir i hverandre. Den rektangulære og stramme delen trekkes opp som et volum til og med taket, mens den trekantede delen har takterrasse. På denne måten vil bygningskroppen fremstå som et helhetlig volum, og samtidig forholder den seg til og innretter seg etter omkringliggende bebyggelse og situasjon.

Grepet gir ett bygg med spesielle kvaliteter på grunn av romformene som skapes både inne og ute.

Vinklene i interiøret og måten bygget forholder seg til utrommene på skaper en bolig som vil passe for familier med et bevisst forhold til sin egen eksistens i samtiden. Dette er et hus som kan åpne sinnet til den rette beboeren og gi rom for innovativ tenkning.

Kategori: Bolig