Boligkompleks, Oslo

“Hoffsjefens terrasse”

Tomten har nær tilknytning til kollektivknutepunkt, og beliggenheten gir en flott utsikt utover byen og fjorden.

Prosjektet omfatter tre nye leilighetsbygg på fire etasjer og er oganisert langs en gate som er en direkte forlengelse av Åsjordet T-banestasjon. Innkjøring til parkering under bakkeplan har en naturlig plassering i nederkant av prosjektet og skaper en romlig differensiering i form av høydeforskjell mellom veien og utearealene.

Byggene har en utforming og organisering som ivaretar felles utearealer. Flere ulike soner tilpasset ulike grupper beboere omkranser hovedparken som er en “hylle” med fin utsikt over fjorden.

Alle leiligheter har balkonger mot syd og vest, og samtlige disponerer felles takterrasse. Integrerte tekniske installasjoner og fellesfunksjoner på taket gjør at bygningsvolumene fremstår som helhetlige. Gesimsen på taket faller fra etasjehøyde til rekkverkshøyde og gir bygningene en lett gjennkjennelig form som tilpasser seg områdets topografi.

Trapperommene er trukket ut til hjørnene i bygningene og har store åpne glassfelt mot utomhusarealene. Disse skaper en liv og åpenhet og en god kontakt mellom inne og ute i prosjektet.

Prosjektet er nennsomt tilpasset omkringliggende bebyggelse og situasjonen generelt.

Kategori: Bolig, Regulering