Boligområde, Kløfta

Forslag til omregulering.

Forslaget inneholder et boligområde med 17 eneboliger som strekker seg som et bånd fra eksisterende boligområde i vest og bort til Ullensaker kirke. Like boliger vil aksentuere Romerikes bølgende åkerlandskap og skape en kultivert helhet. En barnehage etableres på en høyde, sentralt ihht både eksisterende og ny bebyggelse og blir et landemerke. Det etableres en turvei igjennom området med tilhørende parkanlegg. Denne vil gi en forbindelse for gående og syklende mellom Kløfta senturm og Ullensaker kirke.

Kategori: Bolig, Regulering