Flerbruksbygg Varangerbotn

Byggets beliggenhet er på en tilnærmet flat tomt med flott fjordutsikt.

Hovedkonsept: Anlegget skal være både innadvendt og utadvendt på samme tid.Innadvendt for å skape ro til de funksjonene det skal romme (bibiotek,kontorer for Sametinget, næring og bolig). Utadvendt for å knytte seg til Varangerbotn sentrum og å utnytte det flotte landskapsrommet.

En blanding av kontorlokaler, næringslokaler og boliger er organisert i to hovedvolumer som bindes sammen av et mellombygg med atrium. Atriet blir byggets sentrum og dette skaper en type uterom som ikke eksisterer i Varangerbotn. Dette er ett vindutsatt område og her vil dette være et kjærkomment rom.

Med en grunnflate på ca 900m2 danner de to fløyene en forplass vendt mot sentrum, med adkomst til de offentlige funksjonene i første etasje. Boligene i andre etasje har adkomst fra en felles svalgang rundt den innvendige hagen.

Bygget er prosjektert som passivhus med universell utforming.

 

Kategori: Bolig, Næring, Regulering