Gangbro over Akerselven, Oslo

Broen forbinder torget i bydelen Lilleborg med Akerselvens vestre bredd, og er en naturlig hovedinngang til denne lille oasen av en bydel i sentrum av Oslo. Idéen er en bro som er så smekker som mulig som gir en uttrykk av letthet. Som en linje. På den vestre bredden graves fundamentene inn i terrenget så de ikke blir synlige. Broen “skyter ut” av terrenget. På den østre bredden felles fundamentet inn i en eksisterende steinmur. Broen er et ledd i et prosjekt for å konkretisere “kultur-aksen” langs Akerselven. Material: Limtre fra Moelven og rekkverk i 20mm herdet laminert glass.

Kategori: Småskala