Hytte på Lamøya

Hovedidéen var å skape en hytte hvor grensene mellom interiør og eksteriør utydeliggjøres.

Tanken om å skape gode uteplasser og kontakten med disse fra interiøret ble førende for prosjekteringen.

Et beskyttet atrium med en skyvbar glassvegg ble svaret på den klimatiske utfordringen med mye vind på store deler av sommeren. Atriumet skal videre fungere som en felles storstue når været tillater det. Man utnyttet de tillatte kvadratmetrene maksimalt ved å la alle rommene henvende seg direkte mot  den felles uteplassen. Hytta er satt sammen av tre volumer rundt atriumet med en svalgang som kommunikasjonsåre. Den høyeste delen rommer stue og kjøkken. Den lavere fremre delen er hovedsoverom med eget bad. Den lave bakre delen fungerer som en rygg inn mot terrenget  og rommer øvrige soverom for  barn og gjester, bad og bod. Hytta er kledd med sibirsk lerk. Den utvendige panelen er svartbeiset og har en annen karakter enn den inne i atriumet som er lysere. I atriumet er det nedfelt en badestamp, som er helt skjult når den ikke brukes.

Kategori: Hytte