Nærings- og lagerbygg, Oppegård

Eiendommen ligger i Sofiemyr næringspark/industriområde i Oppegård kommune. Et opprinnelig industriområde som gradvis transformeres til næringspark. På eiendommen ligger det i dag et bygg som huser kombinasjonen lager/kontor.
Det foreslås oppført tre nye deler/seksjoner, med kontorlokaler, konferansesenter, showroom, kantine og lager.

Med en visjon om å skape en næringspark for bedrifter med virkefelt import/agentur innen sport-og friluftslivbransjen. En ser for seg et levende attraktivt miljø med en klar profil. Med aktører som Rossignol, Dynastar og Kjus er det et klart fokus på vinter aktiviteter, derfor vil en integrert skibakke gjøre dette til en attraktiv og aktiv næringpark.

Kategori: Næring