Rekkehus, Oslo

Tomten ligger i et småhusområde i umiddelbar nærhet til Forskingsparken og universitetsområdet på Blindern. Tiltakshaver ønsker å etablere nybygg med mindre leiligheter spesielt med tanke på studenter ved UiO og pendlere/ansatte ved Forskningsparken.

Konseptet er en tunstruktur med tre mindre bygningsvolums som omkranser et stort innvendig gårdsrom/hage for beboerne. Dette fellesområdet ligger som en hylle ut mot trikketraseen og universitetsområdet og vil få svært gode lys- og utsynsforhold. Byggene er vertikaldelt med fire enheter i hvert bygg – totalt 12 enheter. Hver enhet er 1-roms leiligheter som går over to plan med åpne løsning mellom etasjene. Alle enheter har egen inngang og private soner både foran og bak boligen, og vil i praksis fungere som små rekkehus. Private hager vender ut mot et felles gårdsrom/uteområde.

Byggenes plassering og utforming gir svært gode utomhusarealer, virker lite dominerende i gateløpet og gir et demokratisk prosjekt hvor alle beboere får likeverdige kvaliteter. Mellomrommene skaper luft og siktlinjer både fra gårdsrom og gateløp, og de små kompakte og nøkterne volumene er i samme skala som omkringliggende bebyggelse.

Kategori: Bolig