Tilbygg tomannsbolig, Oslo

“Dyret i hagen”

Tilbygget gir en rasjonell utvidelse av eksisterende bolig, og forbedrer samtidig forholdene for avkjøring og parkering. Beliggenheten på vestsiden av eksisterende bygg gir en tilbaketrukket plassering fra veien, og gir gode solforhold for nybygget, uten at dette går på bekostning av forholdene for eksisterende bygg. Underetasjen får hage som er nedfellt i terrenget. Fra andreetasjen leder en integrert trapp bak spilevegg opp til en takterrasse som får en stor utsikt.

Kategori: Bolig, Småskala