Tilbygg, Oslo

Et tafatt hus fra 80 tallet ligger rart plassert på en trang tomt.

Utfordringen nummer én var å la kvalitetene til tilbygget smitte over på det opprinnelige huset for å skape et helhetlig prosjekt av høy kvalitet. Å skape gode uterom på en feildisponert tomt var utfordring nummer to.

Eksisterende hus utvides med et tilbygg med moderne uttrykk. Det sørvestlige hjørnet på tilbygget er åpnet opp for å gi gode solforhold til utvidet stue i 1.etasje,og gir også mer lys til utendørs platting. Dette grepet gir en god disponering av uterommet og skaper en fin uteplass som forholder seg riktig til rommene rundt. Uteplassen får ettermiddagssol og kveldssol.

Den nye stuen blir en lounge som ligger nedsenket tre trinn i forhold til resten av første etasje. Andre etasjen har lav takhøyde, tilbygget er derfor hevet 50 cm for å bedre de romlige kvalitetene. Et takopplett i hovedsoverommet gir også mer lys og høyde.

Materialer: Vegger og tak kles i hvitmalt panel.

Kategori: Bolig, Småskala