Tilbygg tomannsbolig, Østensjø

Tilbygg til tomannsbolig.

I prosjektet er det lagt stor vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse og situasjon. Tilbygget gis en form og materialitet i tråd med eksisterende hus, mens detaljering og vindusformater har et mer moderne preg og markerer det tidsmessige skillet mellom volumene. På denne måten knyttes tilbygget sammen med det eksisterende huset og karakteren i området og situasjonen, samtidig som tilbygget har en egen identitet og karakter.

En opphevet terrasse i tre ligger rundt hjørnet på huset og blir både inngangssituasjon og uteplass. Denne sonedeles av nedfellte plantekasser som gir ulike soner samtidig som helheten oppleves.

Kategori: Bolig, Småskala