Tomannsbolig, Bærum

Prosjektet ligger på en smal tomt med adkomst på østsiden og potensielle hager på vestsiden.

En utfordrende tomt gav følgende svar: Tomannsboligen består av to små, smale langstrakte volumer, som er forskøvet i forhold til hverandre.

Dette gjør adkomstsituasjon god og intim for begge boliger, og skaper uterom med gode sol- og lysforhold.

I prosjektet er det lagt stor vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse og situasjon, da det på nabotomten er en sveitservilla som er klassifisert som kulturminne.

 

Kategori: Bolig