Tomannsbolig, Bærum

Eiendommen ligger sentralt på Høvik på en solrik høyde nord for E18. Tomten er tilnærmet flat, med mye vegetasjon og en liten kolle midt på tomten. Eksisterende enebolig fra 1920 ligger vest på eiendommen.

Intensjonen og målsetningen har vært å skape en lavmælt boligmasse som underordner seg eksisterende bolig. Tomannsboligen legges på flaten i øst, inntil den lille kollen.
Bygningsvolumene favner om en intim, skjermet gårdsplass med inngangssituasjon mot øst, hvor carporter er integrert i boligene. Plassering, lav gesimshøyde og flatt tak gjør at boligen naturlig underordner seg den eksisterende boligen på eiendommen. Den enkle, renskårne og kubistisk inspirerte bygningsmassen vil slik sett kontrastere eksisterende villa på eiendommen, og fremheve dens tidsperiodiske uttrykk.

Store vindusflater skaper god kontakt med det grønne beltet som ligger rundt eiendommen. Begge boliger har rasjonelle planløsninger, med stue/kjøkken i 1.etasje og soverom/opphold i 2.etasje. Boligene er forskutt i forhold til hverandre, og skaper slik særegenhet og gir ulike kvaliteter til hver av enhetene.

Tomannsboligen oppføres med pussede overflater i jordfarger i kombinasjon med treverk og spiler.

 

Kategori: Bolig