Tomannsbolig, Nesodden

Oppgaven var å etablere to boliger på en svakt hellende sørøstvendt tomt. Boligene er lagt på den nordlige delen av tomta  for å la mest mulig areal i sørøst ligge åpent til utearealer på terreng.  For å kunne glede seg over ettermiddagssolen og utsikten var det ønskelig med mulighet for opphold på takterasse. Cruxet ble derfor å finne en volumoppbygging som ga muligheter for å etablere takterrasser for begge enheter med sol på dag og ettermiddag/kveldstid, samtidig som takterrassene var skjermet fra hverandre. Disse faktorene ble utgangspunktet for valg av volumoppbygging: to boliger som repeteres med en lavere felles garasje som en buffer mellom seg. Hver enhet består av en flattaksdel med takterrasse, og en pultaksdel som gir en attraktiv loftsstue med god tilkomst til takterrassen. Volumoppbygningen er oppbrutt og gir et småskalapreg med skulpturelt mangfoldig og rytmisk uttrykk.

Kategori: Bolig