Vikingtidsmuseet


IDÉENE
Å bruke elementene JORD HIMMEL og VANN som Vikingenes liv sentrerte seg rundt, for å skape en forbindelse tilbake til den historiske tiden museet skal omhandle.
Å skape et helhetlig anlegg av det eksisterende muséet og utvidelsen ved å tilføre komplementære romkvaliteter og lavmælt form.
Å legge til rette for en introvert atmosfære der omverdenen forlates mentalt for å gi ro til et fokusert og opplevelsesrikt møte med vikingtiden.
Å skape en reise gjennom ulike arkitektoniske kvaliteter i en dialog med elementene der museumsgjenstandene settes i sentrum for oppmerksomheten.

HOVEDGREP
Anlegget er organisert rundt to atrier som dannes av den opprinnelige og den nye bygningsmassen. Muséets liv er i og rundt disse. Her vil man oppleve både gammel og ny bebyggelse, mens man forholder seg til jorden, himmelen og vannet.

Øvrige omgivelsene virker ikke å være tilstedeværende når man er i anlegget.

Dagens vikingskipsmuseum har tidløse monumentale arkitektoniske kvaliteter meget godt egnet til å representere norsk kulturhistorie og vikingtiden. Bygget er i seg selv et ikon og vi ønsker å hedre dette. Den nye bygningsmassen er derfor lagt delvis i terreng. Der den er synlig har den formale kvaliteter som underordner seg og aksentuerer den opprinnelige bygningsmassen.
Det gamle vikingskipshusets kvaliteter vil på den måten være det mest fremtredende av anleggets arkitektoniske uttrykk når man beveger seg på anleggets utside.
De nye volumene gir hint om at her skjer det noe mer, og fremstår med lavmælt monumentalitet.
Det oppstår arkitektoniske kvalitetene i samspillet mellom ny og gammel bebyggelse, mellom det jordstrebende, det himmelstrebende og rommene mellom dem.
Gradvis oppdages disse ettersom man nærmer seg anlegget og beveger seg gjennom det.

Kategori: Kulturbygg